स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदारसंघात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर

90

विदर्भ क्रांती न्यूज

 गडचिरोली : महाराष्ट्र शासन याद्वारे राज्यातील पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणुकांच्या अनुषंगाने मंगळवार, 18 जानेवारी 2022 रोजी पुढील अनुसूचित दर्शविलेल्या संबंधित  स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या या मतदारसंघात अहेरी, चामोर्शी, सिरोंचा, धानोरा, कुरखेडा सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. ही सार्वजनिक सुट्टी उपरोक्त नमूद करण्यात आलेल्या मतदारसंघाच्या क्षेत्रातील जे मतदार कामासाठी त्या त्या मतदार संघांच्या बाहेर असतील त्यांना देखील लागू राहील. तसेच केंद्र शासनाची शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, बँका इत्यादींना ही सार्वजनिक सुट्टी लागू राहील.

तसेच निवडणूक क्षेत्रातील स्थानिक कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांना मतदाना दिवशी 18 जानेवारी 2022 रोजी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. बाहेरगावी असणारे तसेच स्थानिकांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी सदर सुट्टी देणेत आली आहे. अपवादात्मक स्थितीत सुट्टी दता येत नसेल तर दोन तासांकरीता मतदान प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी सुट्टी देता येईल, असे शासन निर्णयात नमुद करण्यात आले आहे.